Instrukcja konfiguracji dla Mozilla Thunderbird – zmiana ustawień konta

1. Uruchom program do obsługi poczty Mozilla Thunderbird.

2. Kliknij opcję Narzędzia (trzy poziome kreseczki) w prawym górnym rogu ekranu i wybierz przycisk Opcje -> Konfiguracja kont.
3. W oknie Konfiguracja kont wybieramy interesujące na konto poczty.

4. Wybieramy zakładkę Konfiguracja serwera dla danego konta, aby zmienić wpis w polu Nazwa serwera i Użytkownik.
5. Tak powinno wyglądać to okno po wprowadzeniu zmian.

Jeśli korzystamy z protokołu IMAP zamiast POP3 zmienione okno będzie wyglądało analogicznie.
6. W kolejnym kroku modyfikujemy ustawienia serwera poczty wychodzącej. Będąc nadal w oknie Konfiguracja serwera wybieramy ostatnia na liście pozycję Poczta wychodząca.
7. Po zaznaczeniu właściwego serwera na liście (może być tam tylko jeden) i kliknięciu przycisku Edytuj...
przechodzimy do okna Serwer SMTP

Dla połączenie nieszyfrowanego okno po zmianach powinno wygladać następująco:Uwagaw sieci Euron dla połączeń PPPoE ze względów bezpieczeństwa zablokowane są nieszyfrowane połączenia poczty wychodzącej na porcie 25 TCP (SMTP). Prosimy ustawić dla poczty wychodzącej połączenie szyfrowane zgodnie z przykładem poniżej.


 Tak powinno wyglądać to okno dla połączenia szyfrowanego:


Uwaga
:
podczas dokonywania zmian w ustawieniach kont program pocztowy może poprosić o ponowne wprowadzenie hasłaW takim wypadku należy  ponownie podać hasło do poczty i je zatwierdzić.