Konfiguracja połączenia PPPoE w routerach – przykłady


Przykład 1. Router DLINK.
Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego routera w zakładce Home wybrać z menu pionowego pozycję WAN i ustawić: WAN Settings na PPPoE, a następnie wybrać Dynamic PPPoE i wpisać w pola UserName i Password odpowiednio posiadane login i hasło do usługi PPPoE. W polu Retype Password ponownie wpisać hasło i zapisać całą konfigurację.
Przykładowy screen

Przykład 2. Router  NETGEAR.
Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego routera w zakładce Basic Settings ustawić opcję Internet Service Provider na Other, a następnie w pola Login i Password wpisać odpowiednio posiadane login i hasło do usługi PPPoE. Pozostałe pola powinny pozostać niezmienione – tak jak pokazano na przykładowych ekranach. Zapisać całą konfigurację przyciskiem Apply.
Przykładowy screen 1      Przykładowy screen 2

Przykład 3. Router TP-LINK.
Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego routera z menu pionowego wybrać pozycję Network a następnie wybrać pozycję podrzędną -WAN. W polu wyboru WAN Connection Type ustawić wartość: PPPoE/Russia PPPoE. Następnie wpisać w pola UserName i Password odpowiednio posiadane login i hasło do usługi PPPoE. W polu Confirm Password ponownie wpisać hasło i zapisać całą konfigurację.
Uwaga: Niektóre egzemplarze routerów TP-LINK nie działają prawidłowo z usługą PPPoE. Zalecamy w takim przypadku aktualizację oprogramowania systemowego routera do najnowszej wersji. Niestety zdarza się iż mimo aktualizacji dany egzemplarz nadal nie nawiązuje połączenia z Internetem przez PPPoE. Należy wtedy reklamować urządzenie zgodnie z warunkami gwarancji lub zastosować inny router.

Przykładowy screen

Przykład 4. Router ZYXEL.
Po zalogowaniu się do panelu konfiguracyjnego routera z menu pionowego pozycję Network a następnie WAN co spowoduje otworzenie się zakładki Internet Connection. W kolejnym kroku w polu wyboru Connection Type ustawić wartość: PPP over Ethernet. Następnie wpisać w pola UserName i Password odpowiednio posiadane login i hasło do usługi PPPoE. W polu Retype to Confirm ponownie wpisać hasło i zapisać całą konfigurację przyciskiem Apply.

Przykładowy screen

Przyklad 5. Router Cisco IOS.

Podstawowa konfiguracja znajduje się tutaj.

 

Comments & Responses

Comments are closed.