Kontakt

Uwaga: z podanych poniżej adresów mailowych należy usunąć spacje miedzy znakami.

EURON Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23
Sekretariat: 42 7140230
Faks: 42 7174701

Księgowość: 42 7140242
Kadry: 42 7140230
b i u r o @ e u r o n . p l  

Dział Teleinformatyki
Biuro: 42 7140400
t e l e i n f o r m a t y k a @ e u r o n . p l

Dział Usług Elektrycznych
Warsztat: 42 7140222

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
i o d @ e u r o n . p l

Konsultanci Biura Obsługi Klienta pozostają do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00 pok. 706. Prosimy o kontakt z numerem telefonu: 42 7140400 lub 04 22997900.

Po godzinie 16.00, oraz w dni wolne od pracy prosimy dzwonić pod numer 42 2997900, pozostawiając zgłoszenie serwisowe na poczcie głosowej. Państwa zgłoszenie zostanie przyjęte przez system i automatycznie skierowane do Działu Obsługi Technicznej.

W sprawach umów, rozliczeń finansowych i płatności prosimy kierować się do pok. 700, lub kontaktować telefonicznie pod numerem: 42 7140242.

Wszelkie opłaty za usługi internetowe przyjmowane są obecnie wyłącznie w formie przelewu bankowego lub przekazu na poczcie. Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto bankowe, którego numer znajdą Państwo na swojej fakturze lub w umowie.

Adres korespondencyjny:
EURON Sp. z o.o.
95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23

tel.: 42 7140400, 42 2997900
e-mail:  t e l e i n f o r m a t y k a @ e u r o n . p l

Pozostałe informacje:

EURON – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 23

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Łódź, ul. Pomorska 37, pod numerem KRS: 0000020094

Kapitał zakładowy: 946 000,00 zł

REGON: 472051782
NIP: 732-17-88-225

Numer w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych: 876

BANK PKO BP SA o/Zgierz – 26 1020 3440 0000 7102 0087 9692 (nie dotyczy wpłat za Internet)

KREDYT BANK – 34 1500 1038 1210 3005 3331 0000 (nie dotyczy wpłat za Internet)