Konfiguracja połączenia PPPoE

Prawidłowe skonfigurowanie usługi PPPoE zależne jest od sposobu w jaki komputer łączy się z Internetem. Jeśli macie Państwo komputer bezpośrednio wpięty do naszego kabla należy przekonfigurować komputer zgodnie z podanymi poniżej przykładami stosownie do posiadanego systemu operacyjnego (punkt 4).

Jeśli łączycie się Państwo przez domowy router prosimy dokonać jego rekonfiguracji wzorując się na przykładach podanych w pozycji (punkt 1). W tym przypadku ustawienia komputera pozostają bez zmian.

  1. Konfiguracja połączenia PPPoE w routerach – przykłady
  2. Konfiguracja połączenia PPPoE IPv6 w routerach CPE Cisco
  3. Konfiguracja połączenia PPPoE IPv6 w routerach CPE Mikrotik
  4. Konfiguracja Połączenia PPPoE w Windows 10

Porada:
Aby mieć pewność że prawidłowo wpisaliśmy login i hasło do usługi PPPoE proponujemy wpisać je najpierw do dowolnego wdytora (np. do Notatnika) i po weryfikacji skopiować w odpowiednie pola okienka konfiguracji.

Uwaga:
Login do usługi PPPoE składa się zawsze z 7 zanków z których pierwsza jest duża litera “U” a po niej następuje 6 cyfr (np. U123456).
Hasło składa się zawsze z 10 znaków – są nimi zarówno małe i duże litery oraz cyfry.

 

Problemy z połączeniem PPPoE w Windows 7 i 10

Jeśli połączenie z Internetem się  nie powiedzie w większości przypadków wyświetlany jest numer błędu. W zależności od jego rodzaju możliwe jest rozwiązanie problemu bez wizyty technika. W przypadku zgłoszenia serwisowego numer ten jest również niezwykle istotny.

Numer błędu  Sposób postępowania
 691 Błąd ten spowodowany jest podaniem nieprawidłowej nazwy użytkownika lub hasła. Korzystając z protokołu założenia Internetu przed naciśnięciem przycisku połącz należy na nowo wpisać dane.
Jeżeli nie rozwiąże to problemu należy skontaktować się  z biurem obsługi klienta Euronu.
 678 Pierwszą  czynnością  jaką  należy wykonać  jest otworzenie Panel Sterowania -> Połączenia Sieciowe i sprawdzenie czy połączenie lokalne jest włączone. Sprawdzenie można wykona  przez naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę  połączenia lokalnego. Jeżeli pierwszą  widoczną opcją będzie „włącz” jej wybranie powinno rozwiązać  problem. Jeżeli przy włączonym połączeniu pojawi się wykrzyknik w żółtym trójkącie należy sprawdzić podłączenie kabla sieciowego. Jeżeli problem w dalszym ciągu występuje należy skontaktować się obsługi klienta Euronu.
 633 Błąd ten oznacza problem z oprogramowaniem. Należy zainstalować sterowniki karty sieciowej lub dokonać reinstalacji tego sterownika.
 769 Błąd ten oznacza, iż  wyłączone zostało połączenie sieciowe. Należy wejść  w Panel Sterowania -> Połączenia Sieciowe, następnie nacisnąć prawym przyciskiem myszy na połączenie lokalne i wybrać włącz.
 815 Błąd najczęściej występujący w Windows Vista. Należy włączyć protokół internetowy TCP/IP (jeśli był wyłączony) lub odwrotnie. Można to zrobić w:
START -> PANEL STEROWANIA -> POŁĄCZENIA SIECIOWE -> POŁĄCZENIE LOKALNE  -> WŁAŚCIWOŚCI.