Ustawienia poczty euron

Nazwa konta do logowania to pełny adres e-mail, np. [email protected]

1. Poczta przychodząca

serwer: imap.mail.euron.pl

(połączenie nieszyfrowane POP3)
protokół: pop3
port: 110
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

(połączenie szyfrowane PO3)
protokół: pop3s
port: 995
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

(połączenie nieszyfrowane IMAP)
protokół: imap
port: 143
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

(połączenie szyfrowane IMAP)
protokół: imaps
port: 993
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

 

2. Poczta wychodząca

serwer: smtp.mail.euron.pl

(połączenie nieszyfrowane SMTP)
protokół: smtp
port: 25
Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

(połączenie szyfrowane SMTP) 
protokół: smtps
port: 465
Bezpieczeństwo połączenia: SSL/TLS
Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło

UWAGA: 
W sieci Euron dla połączeń PPPoE ze względów bezpieczeństwa zablokowane są nieszyfrowane połączenia poczty wychodzącej na porcie 25 TCP (SMTP). Prosimy ustawić dla poczty wychodzącej połączenie szyfrowane zgodnie z drugim przykładem (protokół: smtps).

Aby zobaczy jak zmienić stare ustawienia poczty dla programu Mozilla Thunderbird kliknij na LINK