IPv6

Powszechnie stosowany obecnie protokół IPv4 ma pojemność około 4 miliardów adresów (2^32). W czasach gdy powstawał protokół IP (lata siedemdziesiąte), wydawało się to wystarczające – wtedy nikt nie przewidywał takiej popularności komputerów i Internetu. Jednakże już w pierwszych latach użytkowania IP podjęto prace mające na celu zaoszczędzenie adresów – wprowadzono wtedy adresowanie bezklasowe. Na początku lat dziewięćdziesiątych było jednak już jasne, że adresy IP wkrótce ulegną wyczerpaniu, więc w 1992 rozpoczęto prace nad stworzeniem IPNG – protokołu internetowego nowej generacji, co doprowadziło do pełnej definicji nowego protokołu w roku 1996.

Przy tworzeniu nowych technologii i protokołów projektanci często stają przed dylematem stworzenia całkiem nowej jakości, czy też utrzymywania zgodności wstecz, często kosztem pewnych ograniczeń lub wprowadzenia znacznej komplikacji. W czasach tworzenia IPv6 Internet nie był tak popularny jak teraz i szacowano[potrzebne źródło], że zamiana protokołu na IPv6 będzie możliwa bez utrzymania zgodności między nowszą i starszą wersją protokołu IP, dlatego też zaprojektowano całkowicie nowy protokół, bez obciążenia balastem koniecznej zgodności z IPv4.

Euron zmodernizował swoją sieć szkieletową i dostępową tak, by infrastruktura była w pełni gotowa do transmisji danych z wykorzystaniem adresacji IPv6. Sieć Euronu wymienia już ruch internetowy IPv6 w największych polskich węzłach między-operatorskich, a adresacja IPv6 dostępna jest dla klientów firmy. Ponadto wszystkie świadczone przez Euron usługi hostingowe realizowane są w sposób jednoczesny dla IPv4 i IPv6.